O nás

 

FC IMAS vzniká dnes a preto nemôžeme stavat’ na histórii klubu, ale na l’ud’och, ich prístupe k športovcom a mládeži, pedagogických schopnostiach, obrovskému nadšeniu pre prácu a  preukázateľným výsledkom v predchádzajúcich pôsobiskách.

Môžeme sa opriet’ o skúsenosti špičkových trénerov, ktorí sa starajú o tri kategórie hráčov: Elite Group, Premium Group a Star Group.

V našom klube zabezpečujeme komplexnú starostlivost’ o hráčov — športový rast, medzinárodnú konfrontáciu s družstvami z Čiech, Mad’arska, Pol’ska či Rakúska počas celej sezóny, tréningový proces pod dohl’adom trénerov z akadémie FC Internazionale Miláno, zdravotné zabezpečenie, regeneráciu a materiálno — technické vybavenie.

Súčast’ou aktivít klubu je taktiež množstvo besied, rodinných akcií a interných sút’aží, ktoré v hráčoch podporujú záujem zdokonal’ovat’ sa.

Výchovné zásady trénovania športu sú postavené na vedeckých poznatkoch o rozličných fázach vývoja mladého futbalistu. Pokiaľ ide o metódu vedenia, chceme vychovávať inteligentných hráčov, ktorí robia chytré rozhodnutia a neboja sa prijať zodpovednosť a ukázať svoju osobnosť. Veríme v učenie sa na pokusoch; omyly sú v príležitosťou učiť sa, nie niečím, čomu sa treba za každú cenu vyhnúť.

FC IMAS aktívne rozvíja svoju činnost’ v športovom centre v meste Stupava v zmodernizovanom futbalovom stánku, ktorého súčasťou je komplexné vybavenie pre hráčov.

Okrem športovej stránky ponúkame každému hráčovi aj zdravotné zabezpečenie, najmä v akútnych prípadoch, aby sa každý hráč v čo najkratšom možnom čase uzdravil a mohol zapojit’ do tréningového procesu.

Každý člen FC IMAS automaticky obdrží materiálno — technické vybavenie značky Nike. Súprava obsahuje: tréningová výbava (tričko, tepláky, trenky, štulpne, lopta, vrecko na tréningovú výstroj), vychádzková výbava (tričko), zimná výbava (zimná bunda, rukavice, čiapka). Členovia FC IMAS majú v prípade potreby možnosť dokúpenia si niektorej časti výbavy za klubové ceny.

Hráčom klub zabezpečí dopravu na zápasy a turnaje (nad 50 km) autobusmi. V prípade celodennej akcie bude zo strany klubu zabezpečený balíček (nápoj, desiata, ovocie/fit tyčinka).

Rešpekt voči druhým, aktívna účasť na živote skupiny, výmena názorov a zdieľanie víťazstva alebo porážky ako individuálnej a kolektívnej vzdelávacej skúsenosti bude zohrávať ústrednú úlohu v našom klube. Naše deti sa stanú vynikajúcimi občanmi s rešpektom k druhým a hlavne k samým sebe.

Od 6.6.2018 realizujeme v FC IMAS projekt futbalovej akadémie INTER Academy IMAS – Slovakia v priamej spolupráci a pod záštitou jedného z najväčších a najúspešnejších klubov.

Kontakt: http://www.fcimas.sk/kontakty/

 

Translate »

Nezabudni nás sledovať aj na