2%

Milí IMASáci,

čas 2% opäť nastal a aj my by sme Vás chceli požiadať o venovanie 2% z daní práve nášmu klubu. 

Mládežnícky klub FC IMAS realizuje na Slovensku, so sídlom v meste Stupava, medzinárodný projekt v spolupráci s klubom FC Internazionale Miláno. Slávnostná inaugurácia projektu futbalovej akadémie prebehla v dňoch 5.-6. júna 2018 za účasti ambasádora, viceprezidenta a zároveň legendy klubu FC Internazionale Miláno pána Javier A. Zanetti.

V akadémii máme v 5 tímoch kategórii U6-8, U10, U12-13, U14-15, U17 aktuálne 85 detí vo veku od 6 do 17 rokov, o ktoré sa stará tím 9 lokálnych licencovaných trénerov a jeden dlhodobý profesionálny “permanent coach” priamo z Interu.

Pri práci s mládežou nám môžete týmto spôsobom veľmi pomôcť, preto Vás prosíme o podporu našich mladých gepardov venovaním 2% z daní. Aj vďaka nim budeme schopní zabezpečiť našim hráčom ešte lepšie podmienky na rozvíjanie ich talentu.

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

  1. Ak ste svojho zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, vyžiadajte od zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. Otvorte si editovateľné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ s predvyplnenými našimi údajmi o prijímateľovi v II. Oddieli (alebo si tlačivo vytlačte a vyplňte ho ručne). Pozorne si prečítajte celé Vyhlásenie.
  4. Vyplňte v tlačive požadované údaje o Vás (rodné číslo a údaje o daňovníkovi v I. Oddieli), napíšte do Vyhlásenia sumu a dátum zaplatenej dane (z Prehlásenia od zamestnávateľa) a tiež sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.
  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive v dolnej časti príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…, NIE však informácia o poukázanej sume)
  6. Vyplnené tlačivo Vyhlásenie si vytlačte a podpíšte.
  7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
  8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa.

 

Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 

error

Nezabudni nás sledovať aj na