Archív článkov,  Koronavírus

Aktuálne o situácii

Vážení rodičia, priaznivci, hráči,

situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa na Slovensku od pondelka zhoršila, preto nám dovoľte oznámiť Vám nasledovné skutočnosti.

Klub FC IMAS po nariadení mesta Stupava UZATVÁRA futbalový areál do 29.3.2020 vrátane. Vzhľadom na toto opatrenie sa ruší aj tréningový proces FC IMAS do tohto dátumu.

V súvislosti so zrušením tréningového procesu budú tréneri kontaktovať hráčov o informovať ich o pláne a ďalšom postupe. Zároveň na ihrisku v Stupave prebieha dezinfekcia priestorov podľa nariadenia mesta.

Týmto žiadame všetkých, aby rešpektovali dané nariadenia, nevstupovali do areálu a dbali tak na svoju bezpečnosť ako aj bezpečnosť svojho okolia. 

Situáciu naďalej monitorujeme, v prípade zmien Vás budeme informovať.


Podľa webovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR:

“Dôležitá informácia pre verejnosť


Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby”

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19:

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Marec 2020 09:29

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.


Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Počas tejto doby ste povinní:

 1. sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu

 2. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

 3. zdržať sa cestovania

 4. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

 5. zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

 6. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.


AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19
 

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:
        –  výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a
           cestovateľskej anamnéze,
        –  nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
        –  následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,
        –  v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch.

            Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K dispozícii je aj mailový kontakt.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812


Koronavirus

COVID-19 (koronavirus) – prakticke informacie

Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Sobota 29. februára 2020


Koronavirus_odporucania

zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania.pdf

Koronavirus_odporucania_EN

zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania_EN.pdf

Koronavirus_en

zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_en.pdf

Koronavirus_modry_A5

zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_modry_A5.pdf

Ďalšie informácie nájdete na webe http://www.uvzsr.sk/

error

Nezabudni nás sledovať aj na