Archív článkov,  Koronavírus

IMAS a koronavírus

AKO NA HOJDAČKE (aktualizované 15.10.2020 22:35)

Vážení rodičia, milí hráči, vzhľadom na to, že pred chvíľou vyšlo opäť nové nariadenie v súvislosti s tréningovým procesom, prosíme Vás o strpenie. Situáciu monitorujeme a to, ako budeme od pondelka trénovať a či vôbec, Vám dáme vedieť hneď, ako to bude vyzerať stabilne.
Ďakujeme Vám za pochopenie!
Celý článok nájdete tu – Ministerstvo mení opatrenia

Vážení rodičia, milí hráči, fanúšikovia! Opäť sme sa dostali do situácie, kedy sa vývoj epidémie zhoršil a opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 sa sprísnili. (zverejnené 15. októbra 2020 o 18:59)

Klub FC IMAS akceptuje všetky nariadenia Ústredného krízového štábu ako aj Slovenského futbalového zväzu, napriek tomu nás teší, že od 19.10.2020 môžeme, aj napriek prísnejším hygienickým opatreniam, pokračovať v tréningovom procese na základe Usmernenia SFZ zo dňa 14.10.2020 vydaného 15.10.2020.  (nižšie nájdete informácie k tréningovému procesu)

Celé znenie nájdete TU(https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr)

O rozpise tréningových jednotiek Vás budeme čoskoro informovať!

Zároveň Vás prosíme, aby ste nariadenia dodržiavali, chránili sa a boli zodpovední.
Veríme, že spoločnými silami (opäť) situáciu zvládneme.

Tréningový proces

– športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,

– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto opatrení a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

– skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore presiahnuť 6 osôb (5 hráčov a tréner, alebo 6 hráčov),

– pri tréningu v exteriéri musí byť medzi jednotlivými max. 6 člennými skupinami dodržaná vzdialenosť min. 5 metrov,

– v interiéri sa  môže súčasne nachádzať max. 1 osoba na 15 m2 plochy a medzi jednotlivými osobami, ak nevykonávajú priamo športovú činnosť, musia byť zabezpečené odstupy 2 metre a musia mať prekryté horné dýchacie cesty,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

– pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

– uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

Zápasový proces

Všetky zápasy FC IMAS sú odložené až do odvolania vzhľadom na opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, účinné od 15.10.2020: 

“BFZ plne rešpektuje všetky opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID – 19. Športovo – technická komisia Bratislavského futbalového zväzu na základe tohto rozhodnutia s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O daľšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.” (https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/bfz/spravy/opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-ucinne-od-15102020-stk-bfz-prerusuje-vsetky-sutaze-od-15102020-do-odvolania)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.10.2020 celé znenie.

“Prehľad najdôležitejších zmien od 15.10.2020

 • zatvárajú sa všetky kúpaliská, akvaparky, wellness/fitness centrá, prevádzky kultúrnych predstavení (kiná, divadlá…),
 • počet zákazníkov v prevádzkach: max. 1 osoba na 15 m2, vstúpiť môžu len osoby s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 • prevádzky verejného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje v exteriéroch (terasy) a predávať zabalené so sebou,
 • hromadné podujatia sa môžu konať len do 6 osôb, výnimkou sú napríklad podujatia najvyšších súťaží (hokej, futbal…)
 • je povinné mať prekryté nos aj ústa v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy,
 • osoby nad 65 rokov majú vyhradený čas na nákup potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 (pondelok až piatok); môžu však využiť aj iný čas.” (zdroj: korona.gov.sk)

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach nájdete na korona.gov.sk.

Aké sú príznaky ochorenia?

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť
 • strata čuchu a chuti

Inkubačný čas a spôsob prenosu

 • Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší. Medián inkubačného času je 5 až 6 dní.
 • Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je infekčná už pred nástupom prvých príznakov.
 • Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou. Fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.
 • Na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne (nemocničné) šírenie ochorenia na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.

Prevencia

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,…), používajte jednorazové rukavice.” (zdroj: korona.gov.sk)

Kontakty

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – 0917 426 075
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Infolinka Národného centra zdravotníckych informácií – 02/ 32 35 30 30

error

Nezabudni nás sledovať aj na