Archív článkov,  Koronavírus

Koronavírus zasahuje do diania v klube

Vážení rodičia, hráči, priaznivci, 
svet aktuálne čelí hrozbám nákazy koronavírusom a táto situácia sa dotkla aj nášho klubu. 

Výskyt koronavírusu, ktorý sa šíri sa z Číny, potvrdili už viaceré európske krajiny, medzi ktorými je aj Taliansko. Po zistení výskytu boli v danej krajine vykonané isté opatrenia, odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku však znie: “Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v Taliansku Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť občanom Slovenskej republiky cestovať do krajín, resp. oblastí, kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby.”  (zdroj: http://www.uvzsr.sk

 

Výskyt tohto vírusu na Apeninskom polostrove sa dotkol aj plynulého chodu klubu FC IMAS: “Klub po rokovaniach s talianskymi partnermi a po zvážení všetkých možných situácií a dôsledkov bol nútený prehodnotiť plány na najbližšie obdobie. Ako sme informovali, už dlhšie v klube prebiehali prípravy na Intership pre kategórie U15 a U13 ako aj na svetový turnaj akadémií projektu INTER Academy – INTER Academy World Cup, ktorý sa mal uskutočniť v máji pre kategóriu U11.

Z dôvodu hrozby nákazy vírusom bol zo strany Interu turnaj INTER Academy World Cup zrušený. Na základe odporúčaní a po vzájomnej dohode sa zrušil aj Intership pre žiacke kategórie, ktorý mal byť 15.3. – 22.3.2020. Zároveň bol taktiež odložený príchod permanent coacha Raffaela Quaranta a špecializovaných trénerov Davida Chioda a Gabriela Zanona na bližšie nešpecifikovaný dátum. 

V súvislosti so vzniknutou situáciou je malým pozitívom fakt, že Raffaele Quaranta bude aspoň prostredníctvom videohovorov naďalej školiť našich trénerov, ktorí budú svoje poznatky naďalej implementovať do tréningového procesu a rozvíjať hráčov. V tomto období je to prijateľná cesta pre rozvoj projektu na najbližšie obdobie.

Celá vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, ani jedna strana však nechce hráčov vystavovať riziku, preto sme v kooperácii pristúpili k zrušeniu plánovaných aktivít. Veríme, že napriek pretrvávajúcej a ďalej sa šíriacej hrozbe sa vďaka opatreniam v krajinách situácia postupne stabilizuje a my budeme môcť pokračovať v plynulom chode klubu a uskutočniť plánované aktivity,” povedal k situácii riaditeľ klubu Ivan Konfráter.

 

Ako už bolo spomenuté, dátum príchodu permanent coacha a špecializovaných trénerov nateraz nie je známy, situáciu však priebežne monitorujeme a komunikujeme s talianskymi partnermi. Intership pre žiacke kategórie je zatiaľ plánovaný na september, bližšie informácie poskytneme v priebehu sezóny na základe vývoja situácie. Turnaj INTER Academy World Cup by sa mal uskutočniť v Miláne počas budúcej sezóny.

 

Zároveň žiadame všetkých rodičov hráčov, aby v prípade cesty do zahraničia a po návrate dbali na zdravie a bezpečnosť svoju a tým zdravie a bezpečnosť aj svojho okolia.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

error

Nezabudni nás sledovať aj na