Archív článkov,  INTER Academy Bratislava,  Koronavírus,  U11,  U13,  U15,  U17,  U19,  U8

Od pondelka znovu tréning na ihrisku!

Po dlhých mesiacoch budeme opäť trénovať na čerstvom vzduchu v skupinách 6 hráčov plus tréner. 

Milí hráči, rodičia a priaznivci! Uvoľnenie opatrení sa dotklo aj športu – futbalu. Od 19.4. môžeme opäť nabehnúť na ihrisko! V najbližších dňoch, ak sa nezmení avizované uvoľňovanie opatrení, budeme v rámci tréningového procesu počas týždňa trénovať v skupinách 6 hráčov plus tréner. Teší nás, že sa môžeme opäť spoločne stretnúť a pokračovať tam, kde sme skončili. Tréningy budú prebiehať za dodržania všetkých hygienických opatrení. 

Aktualizovaná informácia 17.4.2021

👉 6 hráčov + 1 tréner v sektore 800m2 (medzi sektormi musia byť 4m)
👉 bez šatní a bez spŕch
zdroj: Covid Semafor pre šport – tu

Publikované 16.4.2021

Ako uviedol Bratislavský futbalový zväz: “Sekretariát BFZ oznamuje, že od pondelka 19.04.2021 je v zmysle schválenia vlády SR umožnené vykonávanie športu na športoviskách v exteriéri pre max. 6 osôb. Podmienkou je negatívny test. Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k informáciám, zverejnených na sociálnych sieťach ohľadne reštartu amatérskych súťaží  oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že k dnešnému dňu nedisponuje relevantnou informáciou od kompetentných orgánov o možnom reštarte amatérskych súťaží. V prípade, že táto informácia nám bude oznámená, budeme futbalovú verejnosť bezodkladne informovať.” (zdroj: https://www.futbalbfz.sk/17265/uradna-sprava-c-36-zo-dna-16-04-2021/#more-17265)

K uvoľneniu opatrení vydal usmernenie aj Slovenský futbalový zväz (na konci článku) alebo aj TU.

K návratu na ihrisko sa vyjadril aj športový riaditeľ Tóth, ktorý nadšenie neskrýval: “Sme veľmi radi, že sa po dlhom čase vrátime na ihrisko, tam, kde patríme. Aj keď len po skupinkách, ale budeme na ihrisku! Pevne verím, že sa to začne uvoľňovať každým dňom viac a viac. Šport je predsa najlepšia prevencia pred každou chorobou a dúfam, že kompetentní si to konečne uvedomia. Teším sa na každý jeden tréning na ihrisku, na každého jedného hráča, na každého trénera. A v neposlednom rade chcem poďakovať talianskym trénerom Emanuelovi a Davidovi za profesionálny prístup k online tréningom a vynikajúcu spoluprácu.”

2_imas

ROZPIS TRÉNINGOV POČAS NASLEDUJÚCEHO TÝŽDŇA

U19

 • PO – 17:30 – 19:00 (umelá trávnatá plocha)
 • SO – 09:00 – 12:00 (umelá trávnatá plocha)

U17

 • PO – 17:30 – 19:00 (živá trávnatá plocha)
 • SO – 09:00 – 12:00 (živá trávnatá plocha)

U15

 • ST – 16:00 – 17:30 (umelá a živá trávnatá plocha)
 • PI – 16:00 – 17:30 (umelá a živá trávnatá plocha)

U13

 • PO – 16:00 – 17:30 (umelá trávnatá plocha)
 • PI – 17:30 – 19:00 (umelá trávnatá plocha)

U11

 • PO – 16:00 – 17:30 (živá trávnatá plocha)
 • ST – 17:30 – 19:00 (umelá trávnatá plocha)

U8

 • ST – 17:30 – 19:00 (živá trávnatá plocha)
 • PI – 17:30 – 19:00 (živá trávnatá plocha)

Brankári

 • U19, U17 – SO – 12:00 – 13:00
 • U13, U11 – SO – 13:00 – 13:45

imas-6

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nasledovné usmernenie:

Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zotrvávava na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých seniorských súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

–  nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 186/2021. Za dodržania všetkých podmienok je na takýchto podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

–  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

–  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

–  skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 športujúcich osôb/hráčov + 1 tréner; za športovisko sa považuje napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom tréningovom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  len max. 6  športujúcich osôb s trénerom. Týmto výrazne neodporúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. umelým rozdelením tréningovej plochy na viacero častí!!! Tieto podmienky vo vzťahu k  obmedzenia počtu osôb na jednom športovisku sa budú prehodnocovať a na aktualizácie a uvoľňovanie tohto opatrenia príslušnými orgánmi budeme promptne reagovať. V súčasnosti je však nutné dodržiavať vyššie uvedené pravidlo jednej skupiny osôb na jednom športovisku.

–  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

–  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

–  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

–  SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovanými papierovými utierkami,

–  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

–  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

–  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí. (zdroj: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/04/final-usmernenie-sfz-ucinne-od-19.4.2021-final.pdf)


Month: Year:
« Prev May 2022 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
            1
* U17 09:00U17 09:00


* U11 09:30U11 09:30

IMAS - Rohožník (doma)

2
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U15 16:00U15 16:00


* U13 17:00U13 17:00


* U11 16:30U11 16:30


* U19, U17, U15 17:30U19, U17, U15 17:30


* U13, U11 16:30U13, U11 16:30


3
* U15 16:00U15 16:00


* U8 16:00 (BA)U8 16:00 (BA)


* U17 17:30U17 17:30

FC Slovan Modra - FC IMAS (vonku)

4
* U15 16:00U15 16:00


* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U13 17:30U13 17:30


* U11 17:30U11 17:30


* U8 17:30 (ST)U8 17:30 (ST)


5
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U8 16:00 (BA)U8 16:00 (BA)


* U13 16:00U13 16:00

FC IMAS - PŠC Pezinok (doma)

* U15 17:30U15 17:30

FC IMAS - PŠC Pezinok (doma)

6
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U13 17:30U13 17:30


* U11 17:30U11 17:30


* U8 17:30 (ST)U8 17:30 (ST)


* U19, U17, U15 16:30U19, U17, U15 16:30


7
* U15 09:00U15 09:00

FC Ružinov Bratislava - FC IMAS (vonku)

* U13 11:00U13 11:00

FC Ružinov Bratislava - FC IMAS (vonku)

* U19 12:00U19 12:00

FC - Žolík Malacky - FC IMAS (vonku)

* U17 10:00U17 10:00

FK Rača Bratislava - FC IMAS (vonku)

8
* U17 09:00U17 09:00

FC IMAS - OFK Dunajská Lužná (doma)

* U11 09:30U11 09:30

FC IMAS - FK v Sološnici (vonku)

* U8 16:00U8 16:00

FC IMAS (A) - ŠK Svätý Jur (A) (miesto: ihrisko Dúbravka)

* U8 16:45U8 16:45

FC IMAS (A) - FKM Stupava (A) (miesto: ihrisko Dúbravka)

* U8 17:30U8 17:30

FK Dúbravka (B) - FC IMAS (A) (miesto: ihrisko FK Dúbravka)

9
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U15 16:00U15 16:00


* U13 17:30U13 17:30


* U11 16:30U11 16:30


* U13, U11 16:30U13, U11 16:30


* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


10
* U15 16:00U15 16:00


* U8 16:00 (BA)U8 16:00 (BA)


11
* U15 16:00U15 16:00


* U13 17:30U13 17:30


* U11 17:30U11 17:30


* U8 17:30 (ST)U8 17:30 (ST)


* U19, U17, U15 16:30U19, U17, U15 16:30


* U19 17:30U19 17:30

FC IMAS - SDM Domino (doma)

12
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U15 16:00U15 16:00


* U13 17:30U13 17:30


* U8 16:00 (BA)U8 16:00 (BA)


13
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U13 17:30U13 17:30


* U11 17:30U11 17:30


* U8 17:30 (ST)U8 17:30 (ST)


14
* U11 13:00U11 13:00

FC - Žolík Malacky - FC IMAS (vonku)

* U17 10:00U17 10:00

FK Rača Bratislava - FC IMAS (vonku)

15
* U19 13:30U19 13:30

FC IMAS - ŠK Bernolákovo (doma)

* U15 09:00U15 09:00

FC IMAS - MŠK Senec (doma)

* U13 10:45U13 10:45

FC IMAS - MŠK Senec (doma)

16
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U15 16:00U15 16:00


* U13 17:30U13 17:30


* U11 16:30U11 16:30


* U13, U11 16:30U13, U11 16:30


* U19, U17, U15 17:30U19, U17, U15 17:30


17
* U15 16:00U15 16:00


* U8 16:00 (BA)U8 16:00 (BA)


18
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U15 16:00U15 16:00


* U13 17:30U13 17:30


* U11 17:30U11 17:30


* U8 17:30 (ST)U8 17:30 (ST)


* U19, U17, U15 16:30U19, U17, U15 16:30


19
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U15 16:00U15 16:00


* U13 17:30U13 17:30


* U8 16:00 (BA)U8 16:00 (BA)


20
* U19, U17 17:30U19, U17 17:30


* U13 17:30U13 17:30


* U11 17:30U11 17:30


* U8 17:30 (ST)U8 17:30 (ST)


21
* U19 09:00U19 09:00

FC IMAS - FK Rača (doma)

22
* U17 09:00U17 09:00

IMAS - Pezinok (doma)

* U15 09:00U15 09:00

Vrakuna - IMAS (vonku)

* U13 11:00U13 11:00

Vrakuna - IMAS (vonku)

* U11 09:30U11 09:30

IMAS - Jablonove

* U8 13:00U8 13:00

FC IMAS (A) - ŠK Svätý Jur (doma)

* U8 13:45U8 13:45

FC IMAS (A) - FKM Stupava (A) (doma)

* U8 14:30U8 14:30

FC IMAS (A) - FK Dúbravka (B) (doma)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
Category Key
 Iné
 Majstrovský zápas
 Prípravný zápas
 Telocvičňa OA Račianska
 Telocvičňa Stupava
 Tréning brankárov
 Tréning na ihrisku Metodova
 Tréning v TC Stupava
 Turnaj

 

error

Nezabudni nás sledovať aj na