Archív článkov

Stanovisko FC IMAS k dianiu na futbalovom ihrisku

Vážení priaznivci klubu, občania, dovoľujeme si zareagovať na neustále nátlaky a ohovárania miestneho klubu FKM Stupava.

 

Poďme pekne po poriadku. Celé sa to začalo v roku 2016, keď klub FC Stupava (predchodca FC IMAS), pracoval v podmienkach a na štadióne, ktorý nespĺňal podmienky štandardu futbalového zväzu. V tom čase hľadal útočisko bratislavský klub FK Inter Bratislava. Jeho majiteľ vyplatil všetky dlžoby miestneho klubu zo Stupavy z predchádzajúcich období zo svojich súkromných financií, napr. chýbajúce výplaty hráčov, benzín do kosačky, farbu na vyznačenie ihriska, ako aj dresy a plno ďalších maličkostí, ktoré v predošlom klube chýbali. Majiteľ Interu oslovil pána z terajšieho FKM Stupava a dohodli sa na spolupráci. Bolo preinvestovaných cca 800.000 Eur zo zdrojov majiteľa Interu do tohto areálu a v Stupave postupne vyrástol jeden pekný futbalový stánok. Stánok, kde sa zrekonštruovali tribúny, hlavná hracia plocha, bolo nainštalované umelé osvetlenie a tak ďalej. Štadión bol slávnostne otvorený 4.3.2017. Od tej doby štadión využívali subjekty FK Inter Bratislava a FKM Stupava (FC IMAS od jesene 2018). To len tak na okraj, kvôli celkovému obrazu.

TC-Stupava1

foto: FC IMAS

TC-Stupava10

foto: FC IMAS

foto: FC IMAS

foto: FC IMAS

Od tohto dátumu bolo treba platiť všetky poplatky, ktoré znášal klub, s ktorým má mesto uzatvorenú dohodu o prenájme na určité obdobie. Tým je momentálne klub FC IMAS (pričom platby boli poskytované zo zdrojov majiteľa Interu do doby, dokedy klub FC IMAS nezačal spoluprácu so zahraničným klubom a začal fungovať ako mládežnícky klub aj s novými sponzormi). Klub FC IMAS je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu so sídlom v Stupave. Prečo to tu takto píšeme? Pretože z Dodatkov k nájomnej zmluve vyplýva, že má každý takýto subjekt právo využívať toto futbalové ihrisko. Ale každý takýto subjekt sa má adekvátne podieľať na financovaní výdajov. Od 4.3.2017 do septembra 2019 miestny klub FKM Stupava nezaplatil ani cent na nejaké výdaje. Veď netreba, klub FC IMAS a jeho ľudia vo vedení to zaplatia. Čiže počas tejto doby nebola zo strany FKM žiadna finančná kompenzácia nákladov na chod futbalového ihriska, nehovoriac o nejakej iniciatíve poskytnúť kompenzáciu za využívanie ihriska.

Dňa 14.7.2020 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi klubmi FC IMAS a FKM Stupava. V tomto Memorande sa riešia hlavne počty a objem tréningových jednotiek, dohodnutá paušálna suma 300 Eur mesačne a to, že klub FKM Stupava môže využívať prenosné brány, siete na bránach, svetelnú tabuľu atď. (pričom niektoré z týchto vecí sú majetkom FC IMAS – napríklad bránky), že bude pokosené ihrisko, nalajnované… V roku 2021 p. Katona odchádzal z klubu FKM Stupava a spolupráca bola na požadovanej úrovni. Tréningový a zápasový proces oboch klubov prebiehal bez zbytočných útokov a zdalo sa, že situácia sa upokojila.

V máji 2022 prišli predstavitelia FKM Stupava, že chcú navýšiť počet tréningových jednotiek oproti harmonogramu uvedenému v rámci Memoranda na sezónu 2022/2023 v rozsahu, ktorý stanovuje Dodatok. Z našej strany bolo ich požiadavkám vyhovené s tým, že požadujeme poplatok 500 Eur, nakoľko energie a všetky ceny idú smerom nahor. Chceli sme upraviť terajšie Memorandum, ale do dnešného dňa k dohode klubov nedošlo. FKM Stupava na svojej stránke samo priznalo, že aktuálna zmluva je „dobre nastavená“, rovnako ako teraz priznalo, že platia paušálny príspevok 300 Eur a nie 500 Eur, ako to uviedli v príspevku zo 16.8., nakoľko dohoda o 500 Eurovom príspevku ešte nebola podpísaná.

Pred letom v mesiaci máj 2022 bolo z ihriska odcudzené čerpadlo, preto nebolo možné ihrisko polievať. V tom čase sa kosačka určená na kosenie (mimochodom prišla zo servisu, za ktorý klub FC IMAS zaplatil 576 Eur) pokazila znova a kosenie nebolo možné. V mesiaci júl 2022 klub FC IMAS investoval peniaze do nového čerpadla a tráva sa začala polievať. Opäť investícia klubu FC IMAS (v hodnote cca 6 800 Eur) a nie klubu FKM Stupava. Po peripetiách so starou kosačkou sme boli nútení v mesiaci august 2022 kúpiť úplne novú kosačku v hodnote 2.600 Eur. Ihrisko sa začalo pravidelne kosiť, no aj táto nová kosačka vypovedala službu a bola daná do záručného servisu. V tom čase sme mali sedenie na meste ohľadom situácie. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, že ihrisko bude pokosené raz za týždeň a to vo štvrtok v spolupráci s mestom. Nestalo sa tak kvôli počasiu v piatok, keď sa kosačka VPS zabárala do ihriska. Tu treba podotknúť, že ak si predstavitelia FKM Stupava myslia, že im niekto pokosí ihrisko v sobotu alebo v nedeľu, tak sú na veľkom omyle. Kvôli čomu? Kvôli neustálym útokom, ohováraniu a štvavej kampani proti klubu FC IMAS? Zároveň treba podotknúť, že klub FKM Stupava má aj napriek tomu, že nová dohoda nie je podpísaná, k dispozícii celú nedeľu na svoje majstrovské zápasy, ktoré môže odohrať na ktorejkoľvek ploche, čiže aj na umelej, takže stačí si prehodiť zápasy a naplánovať tak, aby mohli všetky odohrať na umelej ploche, pokiaľ je takáto situácia.

Zopakujeme to, čo sme písali na začiatku. Klub FC IMAS je riadnym členom SFZ a má sídlo v Stupave. Čiže akokoľvek sa na to pozrieme, klub FC IMAS bude v Stupave stále. Je iba otázkou, ako to bude ďalej, nakoľko v tejto dobe, keď sa možno budú musieť zatvárať kvôli energiám školy, bazény, športové haly a podobné zariadenia, ako to bude na futbalovom ihrisku v Stupave. Nechceme a ani sa nebudeme zúčastňovať týchto kampaní zo strany FKM Stupava namierených proti ľuďom, bez ktorých by určite tento klub netrénoval napríklad pod umelým osvietením. Len pre ilustráciu, náklady na elektrinu za rok sú priemerne cca v sume 8.000 Eur. Koľko to bude teraz po zvýšení cien energií… Tu chceme upozorniť na fakt, že určite, pokiaľ nebudú splnené naše požiadavky, nebude sa na ihrisku v Stupave svietiť. Nikto z klubu FC IMAS už nebude znášať túto situáciu, či už po stránke neustálych útokov, ako aj po stránke finančnej.

FC IMAS sa naozaj snaží, aby sa situácia vyriešila po dobrom. Na rozdiel od FKM Stupava sme až doteraz nemali potrebu vypisovať po sociálnych sieťach a sťažovať sa. Napríklad, keď bolo celoplošné testovanie, vyšli sme v ústrety mestu, ktoré nás oslovilo, či sa testovanie môže uskutočniť v našich šatniach, pretože šatne FKM Stupava sú v katastrofálnom stave, pričom mesto tomuto klubu nedávno pred vzniknutou situáciou pomohlo s bojlerom a úpravou šatní. Nesťažovali sme sa všetkým, keď počas minulého leta FKM Stupava nekomunikovalo ohľadom organizácie zápasov na ďalšiu sezónu, pretože predstavitelia mali dovolenky a následne vznikali kolízie a bol problém zápasy upratať.

O tom, že klubu FKM Stupava nebude nikdy nič dobré svedčí aj to, že dotácia 3000 Eur, ktorú od mesta dostávajú, sa im neustále máli a útočia aj na mesto, pričom nechápu, že v dnešnej dobe peniaze naozaj nerastú na strome a 3000 Eur asi tiež na ulici len tak nenájdu. Mesto v areáli vybudovalo prípojku na pitnú vodu, no pre FKM by asi nestačilo ani to, keby za nich platili všetky výdaje, starali sa o areál a vkladali 35 000 Eur ročne na chod futbalového areálu v Stupave, a klub FKM by si mohol naďalej vyberať členské, a nepodieľať sa na ničom. FC IMAS si naozaj váži akúkoľvek pomoc mesta, o čom svedčí aj to, že sme do dnešného dňa nežiadali o dotáciu, pretože aktuálnu pomoc mesta ohľadom vody, kosačky atď. sme si natoľko vážili.

Na osobnom stretnutí sme zároveň ponúkali predstaviteľom FKM Stupava možnosť výmeny si pozícií. Navrhli sme, aby prevzali starostlivosť o areál a všetky náklady s tým spojené, a klub FC IMAS by dostal tréningové jednotky ako FKM Stupava a platil by 300 Eur mesačne. Táto možnosť sa však nestretla s prijatím. Prečo asi?

Na záver taký malý príklad vynaložených finančných prostriedkov na chod ihriska v Stupave:

 • daň za ihrisko (raz ročne cca 300 Eur) – platí FC IMAS,
 • vývoz odpadu (raz ročne cca 1.000 Eur ročne) – platí FC IMAS,
 • elektrická energia (hlavne svietenie od polovice augusta – do polovice apríla) je cca 6000 Eur – platí FC IMAS, z časti Inter Bratislava a FKM Stupava (300 Eur x 12 mesiacov = 3.600 Eur ročne – pričom paušálny príspevok, ktorý FKM platí, nie je podľa dohody len za elektrinu ale aj pohonné hmoty, farbu a ďalšie veci),
 • kosenie ihriska,
 • lajnovanie,
 • revízie tribún a stožiarov osvetlenia (raz za dva roky cca 780 Eur),
 • nákup sietí na bránky (2x veľké na umelom ihrisku, štyri bránky 5×2 metre prenosné),
 • opravy polievacieho systému (výmena trysiek, už spomínané ukradnuté čerpadlo),
 • farba na lajnovanie ihriska (rok 2021 cena za 1 farbu cca 22 Eur, teraz cca 38 Eur),
 • pasportizácia ihriska,
 • opravy už spomínanej kosiacej techniky,
 • údržba ihriska v zimných mesiacoch – odhŕňanie, solenie, pohonné hmoty,
 • do mesiaca august 2022 hospodár.

Máme za to, že klub FC IMAS si plní svoje povinnosti a s vypätím všetkých síl sa snaží udržať futbalový areál v Stupave pri živote. Komunikáciou cez sociálne siete sa ešte nikto nikam neposunul, hlavne ak zoberieme do úvahy, že pri častých stretnutiach na úrade v Stupave sa predstavitelia FKM Stupava neprejavia, to nastane až keď si sadnú za klávesnicu počítača. Nie je pravda, že mesto Stupava nemá záujem o dianie na ihrisku v areáli ihriska v Stupave. Naopak, snažia sa riešiť vzniknuté kolízne situácie na nespočetných stretnutiach na úrade v Stupave. Ale situácia je už neúnosná, preto máme za to, že sa situácia neupokojí, nakoľko náš klub už ani nemá záujem komunikovať s klubom FKM Stupava. Je jednoduché zaplatiť 300 Eur, chodiť na ihrisko s (až doteraz) vyhovujúcim trávnikom, krásne nalajnovaným (nie vlastným strojom v hodnote cca 290 Eur), a potom len kopať do ľudí, nadávať im cez sociálne siete do darebákov, pričom práve tí dávajú do chodu areálu svoje súkromné peniaze. Rozhodli sme sa preto, že pokiaľ nedôjde k dohode, nebudeme ďalej financovať tento areál, ani nebudeme platiť energie pre susedov, ktorí si do nás pri každej príležitosti cielene kopnú. Vy by ste platili elektrinu svojmu susedovi?

Na záver by sme chceli poďakovať človeku, ktorý tento pekný futbalový areál postavil a vďaka ktorému tu dnes vôbec môžeme riešiť platby za nejaké umelé osvetlenie a na umelej tráve.    

Každopádne, ak sa nájde niekto, kto bude mať záujem riešiť tieto veci a aktívne finančne prispievať na chod areálu v Stupave, môže sa nám pokojne na imas@imas.sk ozvať.   

error

Nezabudni nás sledovať aj na