Archív článkov,  Fotogaléria

Živé ihrisko je oficiálne hotové

Slávnostne ihrisko otvoril primátor mesta Stupava Mgr. Peter Novisedlák MBA.

Odovzdanie-ihriska8

foto: Erika Šarudiová

Športovisko v Stupave sa začalo rekonštruovať v zime 2016. Ako prvé sa začalo pokladanie umelej trávy, neskôr nasledovalo položenie bunkoviska. 13.12. prebehol v Stupave kontrolný deň spojený s preberaním ihriska. Keďže sa práce na umelej tráve oficiálne ukončili, bunkovisko bolo postavené, začalo sa s umiestňovaním striedačiek, pokladaním zámkovej dlažby a betónovaním plôch za bránou. Slávnostné otvorenie tréningového centra prebehlo 5. marca 2017.

TC-Stupava2

foto: Erika Šarudiová

TC-Stupava5

foto: Erika Šarudiová

TC-Stupava14

foto: Erika Šarudiová

Poslednou investíciou malo byť vybudovanie plôch so živou trávou, ktoré sa dokončilo počas jesene. “Na základe Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 26.4.2019 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.12.2016 bol investičný zámer (vybudovanie tréningového poloprofilového ihriska a plnoprofilového ihriska s prírodnou trávou) zrealizovaný dňom 30.10.2019 v plnej miere,” čo svojím podpisom potvrdil primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák MBA. a investor Peter Hasoň, ktorí sa tešia na ďalšiu spoluprácu. 

Odovzdanie-ihriska15

foto: Erika Šarudiová

Zároveň sa chceme poďakovať vedeniu mesta Stupava, ktoré prisľúbilo pomoc pri udržiavaní trávnatých plôch. Veríme, že objekt bude všetkými subjektami využívaný rozumne a zároveň si budeme všetci vedomí hodnoty daného areálu, ktorý budeme spoločnými silami ďalej zveľaďovať. 

error

Nezabudni nás sledovať aj na